REGULAMIN

  • Do zwiedzania muzeum upoważnia zakupiony w kasie muzeum bilet lub zaproszenie.
  • Ostatnie wejście do muzeum na 30 min. przed planowanym zamknięciem.
  • Zwiedzający zobowiązani są pozostawić w szatni okrycia wierzchnie oraz wszelkie bagaże (plecaki, torby i parasole).
  • Nie wolno wykonywać zdjęć (telefon, aparat fotograficzny) ani nagrywać filmów. Osoby zainteresowane wykonaniem zdjęć muszą mieć zgodę dyrekcji muzeum.
  • Osoby nietrzeźwe i zachowujące się niewłaściwie nie są wpuszczane lub mogą być proszone o opuszczenie budynku.

W Muzeum obowiązuje zakaz:

  • dotykania eksponatów w tym siadania na meblach
  • wnoszenia dużych i niebezpiecznych przedmiotów
  • jedzenia i picia poza wyznaczonymi miejscami
  • palenia wszelkiego typu papierosów
  • wprowadzanie zwierząt poza psami przewodnikami (asystującymi)

UWAGA! Muzeum jest monitorowane i osoby łamiące regulamin oraz dopuszczające się przestępstw będą pociągnięte do odpowiedzialności materialnej.

Muzeum Archidiecezji Warszawskiej 2016 © Treść serwisu prawnie chroniona