Temporary exhibitions

  • Bogu i Ojczyźnie. Kościół w służbie Niepodległej

    Wystawa „Bogu i Ojczyźnie” zaprezentuje sylwetki i dokonania przede wszystkim osób duchownych, którzy przyczynili się do kształtowania świadomości patriotycznej i niepodległościowej na terenie dawnej Metropolii Warszawskiej.…

    Read more
Muzeum Archidiecezji Warszawskiej 2016 © Treść serwisu prawnie chroniona