Kultura cyfrowa 2017

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego udzieliło wsparcia Rzymskokatolickiej Parafii Archikatedralnej pw. Św. Jana Chrzciciela w ramach programu KULTURA CYFROWA.

W ramach środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, parafia otrzymała dofinansowanie do Projektu „Skarby Archidiecezji Warszawskiej - etap II”. 
Zadania wynikające z projektu są realizowane w roku 2017. 

Celem projektu jest kontynuacja procesu profesjonalnej digitalizacji i udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego znajdujących się z zbiorach Muzeum Archidiecezji Warszawskiej oraz Bazyliki Archikatedralnej. Planowane jest udostępnienie kolejnych co najmniej 202 obiektów. Zwiększenie dostępności planowane jest poprzez zastosowanie najbardziej zaawansowanych technologii cyfrowych (precyzyjne skanowanie trójwymiarowe, zdjęcia gigapixelowe, pliki RTI, różnego typu animacje i renderingi). Zadanie realizowane jest przy merytorycznej pomocy specjalistów z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. W procesie digitalizacji wykorzystane zostaną innowacyjne stanowiska do skanowania 3D (wytworzone w tym muzeum w ramach WPR Kultura + i POIiŚ).

Kultura cyfrowa 2016

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego udzieliło wsparcia Rzymskokatolickiej Parafii Archikatedralnej pw. Św. Jana Chrzciciela w ramach programu KULTURA CYFROWA.

W ramach środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, parafia otrzymała dofinansowanie do Projektu „Skarby Archidiecezji Warszawskiej”. 
Zadanie wynikające z projektu zostały zrealizowane w roku 2016.

Celem projektu było opracowanie i digitalizacja wybranych 100 obiektów znajdujących się z zbiorach Muzeum Archidiecezji Warszawskiej oraz ich udostępnienie w formie cyfrowej. Digitalizacja dzieł sztuki i ich upublicznienie przełamuje bariery w dostępie do kultury m.in. z powodu odległości, stanu zdrowia itp. Ponadto przyczynia się do ich popularyzacji kultury, spełnia cele edukacyjne i naukowe.

Ucyfrowienie skarbów kolekcji archidiecezjalnej spowoduje popularyzację zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego znajdujących się w posiadaniu Kościoła. 

Zdigitalizowane obiekty oraz informacje będę dostępne przez internet (wersja podstawowa) oraz w wyższej jakości w siedzibie Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. 

W ramach projektu zdigitalizowane zostaną: obrazy, rzeźby, rysunki i ryciny, wyroby złotnicze, brązy, szkło, porcelana, tkaniny liturgiczne, meble i zegary. Łącznie ponad 200 obiektów. 

W ramach projektu zakupiono sprzęt umożliwiający digitalizację tj. aparat fotograficzny, obiektywy, oświetlenie, statyw, wzornik, zestaw komputerowy, monitor, tło fotograficzne, odpowiednie oprogramowania oraz wykonało niezbędne prace (fotografia i opracowanie zdjęć) oraz upubliczniło wybrane eksponaty na zmodernizowanej stronie internetowej.

Muzeum Archidiecezji Warszawskiej 2016 © Treść serwisu prawnie chroniona