Godziny otwarcia: wt-pt: 12.00-18.00 | sob-nd: 12.00-16.00 | pon: nieczynne

Lekcje o kardynale Wyszyńskim

SPOTKAJ KARDYNAŁA - POZNAJ PRYMASA - ODKRYJ ŚWIĘTEGO

We współpracy z Instytutem Prymasowskim Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Muzeum Archidiecezji Warszawskiej opracowało cztery lekcje, których celem jest zapoznanie uczniów z błogosławionym kardynałem Stefanem Wyszyńskim.

Temat "Od Stefka do Stefana..." to przedstawienie życiorysu Prymasa i przybliżenie tła historycznego poszczególnych wydarzeń. Pozostałe tematy to pogłębienie wybranych zagadnień charakterystycznych dla postawy błogosławionego Prymasa - jak maryjność, wolność wewnętrzna, czy nauczanie zawarte w ABC Społecznej Krucjaty Miłości. Lekcje dostosowywane są do wieku uczniów.

Lekcje realizowane są od 2019 roku i odbywają się w muzeum lub w szkole.


OFERTA DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI WARSZAWSKICH

Oferta edukacyjna może być rozliczana w ramach projektu "Klasa w Warszawie.Warszawa z klasą" oraz "Kulturalny przedszkolak".

Miasto Stołeczne Warszawa przeznaczyło 50 zł na każdego ucznia (do wykorzystania do końca roku) na udział w wydarzeniach kulturalnych, m.in. takich jak lekcja muzealne czy wyjście do muzeum.

Nauczyciele zgłaszający udział w zajęciach w MAW mogą rozliczyć lekcję w ramach w/w projektów.

Więcej informacji o ofercie edukacyjnej MAW oraz o formie rozliczenia w ramach w/w projektów udziela Iwona Gąsiorek (tel: 22 62 13 414 )

 

 

 

 

 

 

Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego zajmuje się zabezpieczeniem i upowszechnieniem nauczania Prymasa Tysiąclecia. W swoich archiwach posiada bogate zbiory przemówień i kazania ks. Prymasa, w wersji papierowej i dźwiękowej, materiały dźwiękowe i fotograficzne. Instytut posiada prawa autorskie do wszystkich materiałów związanych z działalnością duszpasterską księdza Kardynała Wyszyńskiego.

W latach 1966 – 2010 Instytut mieścił się w budynku, w którym teraz zlokalizowane jest Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Obecnie Instytutu znajduje się na terenie domu Instytutu Prymasa Wyszyńskiego w Choszczówce, gdzie Ksiądz Prymas w latach 1969 – 1981 często odpoczywał.


Charakterystyka zajęć

Zajęcia mają charakter prezentacji multimedialnej połączonej z rozmową aktywizującą uczniów. Odtworzone jest także krótkie przemówienie, dzięki któremu poznajemy głos Kardynała. Na zakończenie uczniowie wykonują zadanie podsumowujące temat (np. krzyżówka, uzupełnienie tekstu, kolorowanie i rysowanie (najmłodsi)) oraz oglądają eksponaty związane z osobą Kardynała Wyszyńskiego zgromadzone w naszym Muzeum. Dla uczestników pamiątkowe obrazki z Kardynałem.

Lekcja trwa ok. 60 min. Cena: 200 zł.

 

Lekcje trwają od 60 do 90 minut i są przystosowane pod względem treści do danej grupy wiekowej.

Tematy lekcji

1.Od Stefka do Stefana, od chłopca do Kardynała…
Życie i duszpasterska droga księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Co wiesz o życiu Kardynała Wyszyńskiego? Jakie wydarzenia i jacy ludzie wpłynęli na życie Prymasa? Czym się interesował, co było dla niego ważne, czemu chciał się poświęcić, jakie są źródła maryjności Prymasa? Ile miał lat kiedy został mianowany biskupem, a kiedy kardynałem? Dlaczego został aresztowany i co robił przez 3 lata w odosobnieniu? Dlaczego ks. Kardynała nazywamy Prymasem Tysiąclecia? Jak pracował i jak wypoczywał, z kim się przyjaźnił? Co Polska i Warszawa zawdzięczają kardynałowi? Dlaczego święty?

Dużo pytań? Odpowiedź możesz znaleźć w trakcie spotkania „Od Stefka do Stefana…”. Podczas lekcji pokażemy małego Stefka, młodego kleryka, ks. Stefana wikariusza, profesora - wykładowcę, biskupa, kardynała, prymasa i usłyszymy wielkiego Polaka przemawiającego do „swoich dzieci”.

Lekcja dla uczniów: SP kl. 1-8, szkoły średnie.

2.Matka Boża, św. Jan Chrzciciel i lilie andegaweńskie.
Symbolika herbu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Czym jest herb i z jakich elementów się składa? Kto może posiadać herb i dlaczego duchowni mają swoje herby? Co nam „mówi” herb i jak prawidłowo „czytać” ten znak? Jakie jest znaczenie poszczególnych elementów herbu biskupa Wyszyńskiego? Matka Boża Częstochowska, lilie andegaweńskie i głowa św. Jana Chrzciciela – co oznaczają, dlaczego zostały umieszczone na tarczy herbowej i jak możemy je odczytać w życiu Kardynała? Skąd hasło- SOLI DEO?

Na spotkaniu poznamy ogólne założenia tworzenia herbu oraz „rozszyfrujemy” herb Kardynała Wyszyńskiego. Pokażemy, co dokładnie znajduje się w poszczególnych polach herbu i co oznacza hasło SOLI DEO.

A jak wyglądałby Twój herb? Co jest dla Ciebie ważne, cenne, czemu chcesz się poświęcić?

Lekcja dla uczniów: SP 1-8, szkoły średnie

3.Wolność i niewola

Czy można być wolnym w czasie niewoli? Czym jest wolność? Co to znaczy być zniewolonym?

Spotkanie poświęcone wydarzeniom związanym z aresztowaniem i internowaniem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w latach 1953-1956. Skupimy się na postawie Kardynała wobec otaczającej rzeczywistości i jego nauczaniu. Przybliżymy tło historyczne tamtych wydarzeń i działalności Prymasa w czasie uwięzienia. Opowiemy, jak doszło do odnowienia po 300 latach Jasnogórskich Ślubów Narodu, ile lat trwała Wielka Nowenna, o „wędrówce” cudownego obrazu MB po polskich miastach i wsiach, oraz co ważnego wydarzyło się w czasie obchodów Millenium Chrztu Polski.

Wspólnie postaramy się odpowiedzieć na pytanie: czy będąc w niewoli tracimy wolność i czym jest prawdziwa niewola człowieka?

Lekcja dla uczniów: SP kl. 8, szkoły średnie.

4. CZAS TO MIŁOŚĆ - projekcja filmu i przedstawienie programu ABC Społecznej Krucjaty Miłości

Motywem przewodnim filmu „Czas to miłość” jest ukazanie Prymasa Tysiąclecia przez pryzmat ABC Społecznej Krucjaty Miłości - programu wzywającego do przemiany siebie i otaczającej nas rzeczywistości. W filmie występują osoby, które znały Prymasa Wyszyńskiego w życiu codziennym oraz osoby zainspirowane Jego życiem i nauczaniem. Film ukazuje system wartości zawarty w ponadczasowym nauczaniu Prymasa Tysiąclecia, o którym św. Jan Paweł II powiedział już na początku swojego pontyfikatu: „Nie byłoby papieża Polaka, gdyby nie było Ciebie, umiłowany księże Prymasie…”.

W produkcji wykorzystano zdjęcia z Archiwum Instytutu Prymasowskiego, które ubogacono obrazami Warszawy i Jasnej Góry z zastosowaniem współczesnych technik operatorskich.

 

Lekcja dla uczniów: SP kl. 7-8, szkoły średnie.
Usługę oprowadzanie oferujemy szczególnie dla uczniów szkół licealnych. Czas trwania ok. 90 min.

CENY

Czas trwania Cena
Lekcja muzealna 60-90 minut 200 zł za grupę do 25 osób
Oprowadzanie po ekspozycji stałej 60-90 minut 180 zł + bilet wstępu do muzeum

ZASADY WSPÓŁPRACY

  • Lekcje muzealne i oprowadzanie grup szkolnych odbywa się od wtorku do piątku w godzinach 10.00–16.00.
  • Edukator przeprowadza lekcję muzealną zgodnie z ustaloną tematyką i w zarezerwowanym terminie. Lekcje i forma przekazu dostosowane są do wieku uczestników.
  • W jednej lekcji może uczestniczyć tylko jedna grupa licząca maksymalnie do 25 uczniów wraz z minimum 2 opiekunami.
  • Zmiana terminu, tematu i liczebności grupy (zwiększenie liczby osób) musi być ustalona wcześniej (min. 4 dni robocze). Wszelkie zmiany wymagają wcześniejszego potwierdzenia i akceptacji ze strony MAW.
  • Opiekę nad uczniami podczas lekcji sprawują nauczyciele i opiekunowie grupy.
  • Grupa powinna przybyć do muzeum na ok. 15 min przed planowaną lekcją, co umożliwi punktualne rozpoczęcie spotkania.
  • W wypadku niesprzyjającej pogody (opady) prosimy o przynoszenie obuwia na zmianę.
  • Lekcje muzealne mają charakter warsztatowy.

Rezerwacja zajęć w muzeum

W celu rezerwacji zajęć prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy:

Iwona Gąsiorek – Iwona.Gasiorek (at) maw.art.pl
Krystyna Plewa  – Krystyna.Plewa (at) maw.art.pl

tel: 22 621 34 14

Muzeum Archidiecezji Warszawskiej 2016 © Treść serwisu prawnie chroniona
Facebook
YouTube