Godziny otwarcia: wt-pt: 12.00-18.00 | sob-nd: 12.00-16.00 | pon: nieczynne

Instrumenty muzyczne w scenach Męki Pańskiej w malarstwie Italii do połowy XV w.

Cykl wykładów „Varsovia. Ars et historia”

kultura – sztuka – historia – religia – Warszawa

5 kwietnia 2022 r., 17:30 – 18:30

Instrumenty muzyczne w scenach Męki Pańskiej w malarstwie Italii do połowy XV w.

Śpiewające i grające na instrumentach anioły w malarstwie Trecenta i Quattrocenta od lat budziły zainteresowanie muzyków podejmujących próby rekonstrukcji dawnego instrumentarium i technik wykonawczych, a także badaczy ikonografii muzycznej, jednak motywy muzyczne w malarstwie tego okresu pojawiły się również w scenach Męki Pańskiej, a więc w kontekście dość zaskakującym dla współczesnego odbiorcy, zwłaszcza w przypadku scen ukazujących Naigrawanie. Problem obecności instrumentów muzycznych, przeważnie rogów i trąb, w scenach pasyjnych nie był do tej pory przedmiotem pogłębionej refleksji, ich znaczenie odczytywano często w sposób dosłowny, tymczasem szczegółowa analiza kontekstów w jakich instrumenty te pojawiały się na kartach ksiąg biblijnych, a także w średniowiecznej kulturze muzycznej i ikonografii wykazała, że były one prawdopodobnie nośnikiem istotnych i złożonych treści ideowych odnoszących się nie tylko do cierpień Chrystusa, ale także do Jego misji arcykapłańskiej oraz królewskiej i mesjańskiej godności.

Wykładowca: dr Dominika Grabiec

Muzykolog i italianistka, adiunkt w Instytucie Sztuki PAN, członek zespołu Katalogu Zabytków Muzycznych. Jest autorką monografii pt. Instrumenty muzyczne w scenach Męki Pańskiej w malarstwie Italii od połowy XIII do połowy XV wieku (Warszawa 2021) oraz artykułów naukowych poświęconych ikonografii muzycznej, a także późnośredniowiecznym i potrydenckim źródłom liturgiczno-muzycznym.

Ilustracja: fragment akwaforty Johanna Christiana Sandera z I połowy XVIII wieku, przedstawiającej Naigrawanie na podstawie zaginionego obrazu z kościoła dominikanek we Wrocławiu, fot. Gabinet Rycin BUW, Inw.zb.d. 18857.

Wtorki na Dziekanii

 • Bilet: 15 zł do nabycia
 • Początek: 17:30
 • Spotkania odbywają się w sali na parterze budynku muzeum – ul. Dziekania 1, Warszawa, Stare Miasto
 • Ilość miejsc ograniczona
 • Nie prowadzimy zapisów oraz rezerwacji miejsc na wykłady

Wszystkich uczestników spotkań edukacyjnych obowiązuje:

 • zakrywanie nos i ust (maska)
 • dezynfekcja rąk
 • zachowanie odległości i siadanie tylko na wyznaczonych krzesłach
 • wpisywanie się na listę obecności i podanie danych kontaktowych ma wypadek zakażenia wirusem COVID 19

 

 • 5 kwietnia 2022 17:30 - 18:30
 • 17:30 - 18:30
Facebook
YouTube