Godziny otwarcia: wt-pt: 12.00-18.00 | sob-nd: 12.00-16.00 | pon: nieczynne

„Jeżyk we mgle” – film Jurija Norsteina. Smak i wielkość zwyczajności

7. wykład w ramach cyklu DE VITA OPERIS, czyli O ŻYCIU DZIEŁA

Wykładowca: dr Irina Tatarova (UW)

Temat: „Jeżyk we mgle” – film Jurija Norsteina. Smak i wielkość zwyczajności

Od momentu powstania w 1975 roku „Jeżyk we mgle” Jurija Norszteina otrzymał około 40 międzynarodowych nagród, a w 2003 roku został nazwany przez pokaźną grupę reżyserów i filmoznawców najlepszym animowanym filmem w historii gatunku. Jednak artystyczno-filozoficzna wypowiedź reżysera nie zawsze jest odczytywana, być może właśnie niezwykła zwyczajność sztuki Norszteina niekiedy stanowi problem.

dr Irina Tatarova (UW)

BIOGRAM za http://al.uw.edu.pl/kadra/irina-tatarova/

Jestem kierownikiem naukowo-badawczej komisji „Speculum Byzantinum”, zrzeszającej pracowników naukowych, doktorantów i studentów Wydziału „Artes Liberales” Wydziału Filozoficznego i Wydziału Historycznego, która bada szeroko pojętą tradycję bizantyjsko-słowiańską, jej historyczne, filozoficzne, teologiczne, literackie, duchowe oraz artystyczne aspekty.

W mojej pracy naukowej zajmuję się dziełem artystycznym, jego filozoficznymi, antropologicznymi, teologicznymi i artystycznymi kontekstami. Przedmiotem szczególnego zainteresowania jest dla mnie sztuka wizualna, ikona na tle całego fenomenu sztuki sakralnej, kultura, tradycja i teologia bizantyjska i postbizantyjska, myśl prawosławna, filmologia i teatrologia. Już szereg lat prowadzę badania nad fenomenem ikony, refleksją nad nią dawniej i współcześnie, próbami jej odrodzenia dzisiaj, estetycznymi inspiracjami dla sztuki współczesnej.

Jestem członkiem Polskiej Komisji Bizantynologicznej.

Prowadziłam zajęcia (wybór): Historia kultury bizantyjskiejWprowadzenie do bizantyjskiej sztuki sakralnejFilozofia filmu – Andriej Tarkowski, Myśl o ikonie w XIX i XX wiekuIkona w XX wieku (razem z Witalijem Michalczukiem, doktorantem IF UW), Europa Centralna i Południowo-Wschodnia jako projekt kulturowy (razem z prof. Michałem Janochą (WAL UW), Bogną Kosmulską (IF UW) i Witalijem Michalczukiem (IF UW), Kultura bizantyjska w humanistyce rosyjskiej – Sergiusz Awierincew, Konwersatorium rosyjskie – Byzantinoslavica. Bizantyjska tradycja a kultury słowiańskieHistoria radzieckiego i rosyjskiego filmuCzas historyczny w filmieTło obyczajowo-historyczne w filmach radzieckich (lata 1920e-1980e)Artysta i władzaKino gruzińskie i ormiańskie pomiędzy Europą i AzjąTekst sakralny w filmie rosyjskim i radzieckim i inne.

Razem z bp prof. Michałem Janochą prowadzę Seminarium doktoranckie Speculum Byzantinum.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

  • Wykład odbywa się w MAW na ul. Dziekania 1, w Warszawie.
  • Godzina 17:30
  • Koszt: 18 zł/ 1 wykład, karnet 280 zł/23 wykłady
  • 19 grudnia 2017 17:30 - 19:00
  • 17:30 - 19:00
Facebook
YouTube