Godziny otwarcia: wt-pt: 12.00-18.00 | sob-nd: 12.00-16.00 | pon: nieczynne

Koncert muzyki cerkiewnej XVII wiecznego Kijowa

Muzyka liturgiczna kościoła wschodniego ma moc przeniesienia nas do XVII-wiecznego Kijowa. Tradycje śpiewu cerkiewnego tego miejsca, stanowią kolebkę spuścizny wyznaczającej autonomiczne muzyczne procesy lokalnej liturgii. Dotyczyły one stylistycznego przekroju śpiewów monodycznych i wielogłosowych. Brzmienia te mają proweniencję starokijowską, bizantyjską, bałkańską a także miejscową – kijowską. XVII wiek ponadto połączył najstarsze tradycje z nowymi prądami kompozytorskimi, tworząc niespotykaną nigdzie indziej na świecie syntezę twórczą. Można to dostrzec w artefaktach wystawy «Święte ikony Kijowa i Czernihowa» jak i w szeregu kompozycji autorów tamtego czasu, włączając w to śpiewy Ławry Peczerskiej. Spuścizna ta jest łącznikiem narodów Ukraińskiego i Polskiego, z racji wspólnoty tradycji Metropolii Kijowskiej. Warto o tym pamiętać, szczególnie dzisiaj, kiedy tak potrzebujemy jedności. Nadchodzący koncert nas w tym utwierdzi poprzez najmocniejsze medium jakim jest wchodniochrześcijańska muzyka liturgiczna.

W trakcie koncertu usłyszymy:

  • śpiewy z monodycznych irmologionów Kijowa
  • barokowe wielogłosy
  • barokowa paraliturgika
  • kompozytorskie utwory tradycji Kijowskiej
  • melodie Ławry Peczerskiej

Męski Zespół Muzyki Cerkiewnej „Katapetasma”, obrał swoją nazwę od greckiego terminu określającego zasłonę oddzielającą ołtarzową część świątyni od pozostałych części. Liturgiczna rola zasłony polega na udostępnianiu najbardziej tajemniczego i świętego miejsca w centralnych momentach nabożeństw. Zespół „Katapetasma” analogicznie istnieje po to, aby odkrywać esencję piękna zawartego na przestrzeni całej historii muzyki cerkiewnej. Szczególnie ważny repertuar w działalności zespołu, to utwory których konstrukcja muzyczna pochodzi z najstarszych tradycji śpiewu cerkiewnego takich jak bizantyjska, staroruska czy gruzińska. Tradycje te stanowią wyznacznik muzycznego stylu wschodniej liturgii, na przestrzeni wszystkich epok sztuki zaistniałych w prawosławiu, czego dowodem są melodie monasterskie Rusi istniejące zarówno w monodycznych jak i harmonicznych formach, które to zespół uznaje za bazę wyjściową programów koncertowych i liturgicznych. Ponadto kluczowym zadaniem zespołu jest poszukiwanie i odtworzenie prawosławnej tradycji nabożeństw w dawnej Rzeczpospolitej. Członkowie chóru, to aktywni uczestnicy liturgii, psalmiści, dyrygenci i teolodzy, traktujący działalność koncertową jako przedłużenie muzycznego doświadczenia liturgii. Zespół występował wielokrotnie w kraju i za granicą. Posiada w dorobku szereg nagrań telewizyjnych i radiowych, a także wydaną płytę CD o tytule „Tryptyk Jabłeczyński”, będącą miarodajnym przekrojem lokalnych stylów liturgii prawosławnej istniejących przez ponad 500 lat w Monasterze św. Onufrego w Jabłecznej. Kierownikiem i inicjatorem „Katapetasmy” jest Łukasz Hajduczenia, absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie, wydziału wokalnego Uniwersytetu Muzycznego im F. Chopina w Warszawie, wydziału wokalnego Guildall School of Music and Drama w Londynie, doktorant Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej oraz wydziału Artes Liberales UW, badacz dawnej muzyki cerkiewnej, solista Warszawskiej Opery Kameralnej, laureat międzynarodowych konkursów wokalnych w Nowym Sączu, Moskwie, Łodzi, Katowicach i Barcelonie.

Bilety: 50 zł do nabycia w kasie Muzeum oraz on line na www.kicket.com

  • 26 marca 2023 17:00 - 18:00
  • 17:00 - 18:00
Facebook
YouTube