Godziny otwarcia: wt-pt: 12.00-18.00 | sob-nd: 12.00-16.00 | pon: nieczynne

Kościół wizytek – polski wkład w dzieje XVIII wiecznej architektury europejskiej

Cykl wykładów „Varsovia. Ars et historia”

kultura – sztuka – historia – religia – Warszawa

Kościół wizytek – polski wkład w dzieje XVIII wiecznej architektury europejskiej

Późnobarokowa świątynia, jedna z nielicznych która nie została zniszczona w czasie II wojny światowej i przetrwała w swym pierwotnym kształcie do czasów obecnych.  Prace podjęte w roku 1728 r. zakończone w 1763. Fundatorką świątyni była Elżbieta Sieniawska, żona hetmana wielkiego koronnego, Adama Mikołaja Sieniawskiego.

Wykładowca: Prof. Tadeusz Bernatowicz

Absolwent Instytutu Historii Sztuki i Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Doktorat w Instytucie Sztuki PAN pod kier. J. Kowalczyka na podstawie rozprawy Miles christianus et peregrinus. Fundacje Mikołaja Radziwiłła „Sierotkiw ordynacji nieświeskiej (recenzenci: prof. J.A. Chrościcki, prof. J. Lileyko).  Do 2010 r. zatrudniony w Instytucie Historii Sztuki UW. Następnie jako pełnomocnik ds. zabytków i dziedzictwa kulturowego Wydziału Historycznego. Kolokwium habilitacyjne na Radzie Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie dorobku i rozprawy Mitra i buława. Królewskie ambicje książąt w sztuce Rzeczypospolitej szlacheckiej (1697-1763) (recenzenci: prof. A. Betlej, prof. J.A. Chrościcki, prof. J. Pokora, prof. A. Rachuba).

Członek m. in: Polskiego Komitetu Narodowego International Council of Monuments and Sites  (ICOMOS), Fundacji im. Ciechanowieckich, Rady Naukowej Ogrodów w Arkadii i Nieborowie, Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki, redakcji czasopisma naukowego „Barok. Historia – Literatura – Sztuka”, redakcji czasopisma „Kronika Zamkowa Nowa”.

Badania naukowe koncentrują się na fundacjach magnackich w Wielkim  Księstwie Litewskim XVI-XIX w. oraz Europie Środkowo-Wschodniej (architektura, ogrody, sztuka) i ich  społeczno-politycznych determinantach powstania i funkcjonowania.

Wtorki na Dziekanii

  • Bilet: 15 zł do nabycia w kasie muzeum
  • Początek: 17:30
  • Spotkania odbywają się w sali na parterze budynku muzeum – ul. Dziekania 1, Warszawa, Stare Miasto
  • 10 maja 2022 17:30 - 18:30
  • 17:30 - 18:30
Facebook
YouTube