Godziny otwarcia: wt-pt: 12.00-18.00 | sob-nd: 12.00-16.00 | pon: nieczynne

Od oryginału do obiektywnej kopii – użycie technik cyfrowych w tworzeniu fizycznych kopii zabytków

  • XXVI FESTIWAL NAUKI – Spotkanie klubowe

  • Wtorek, 20 września, g.16.30 -18.00
  • Wstęp wolny

Od oryginału do obiektywnej kopii – użycie technik cyfrowych w tworzeniu fizycznych kopii zabytków

W ramach spotkania zaprezentowana zostanie cała ścieżka technologiczna od wykonania pomiarów geometrii obiektu zabytkowego, aż po stworzenie fizycznej kopii danego obiektu. Na wstępie omówione zostanie metodologiczne podejście do wykonywania kopii obiektów zabytkowych wynikające z obowiązujących zasad konserwacji dzieł sztuki, jak również międzynarodowych zasad obowiązujących przy tworzeniu komputerowych modeli obiektów zabytkowych (na przykładzie London Charter).

Następnie zdefiniowane zostaną główne etapy takiego projektu:

  1. Pozyskanie danych pomiarowych
  2. Przetworzenie danych cyfrowych do postaci wirtualnego modelu o konkretnym spektrum wykorzystania.
  3. Wykonanie fizycznego modelu przy użyciu zgromadzonych danych cyfrowych.

W rozwinięciu przedstawionych zostanie kilka zaawansowanych technik cyfrowych pozwalających na wykonywanie pomiarów trójwymiarowych obiektów zabytkowych (fotogrametria, skanowanie trójwymiarowe z oświetleniem strukturalnym oraz skan laserowy ToF ang. Time of Flight) oraz scharakteryzowane zostaną produkty, które mogą być efektem takiego procesu cyfryzacyjnego (na przykład modele trójwymiarowe przeznaczone do prezentacji w Internecie).

Następnie pokazana zostanie konieczność precyzyjnego zdefiniowania zakresu wykorzystania tworzonych danych cyfrowych oraz potencjalny zakres wykorzystania takich kopii lub modeli wykonywanych w skali na potrzeby edukacji lub ułatwiania dostępu do kultury osobom niedowidzącym.

Przedstawiona zostanie również ścieżka prowadząca do wykonania przy użyciu zgromadzonych danych cyfrowych fizycznej kopii danego obiektu przy użyciu technik takich jak druk trójwymiarowy lub frezowanie CNC (ang. Computerized Numerical Control, czyli komputerowe sterowanie urządzeń numerycznych).

Na zakończenie omówione zostaną możliwe do osiągnięcia dokładności i poziom wierności w stosunku do oryginału, jak również ograniczenia technologiczne występujące przy różnych typach realizacji. Podstawą prezentacji będzie model figury Chrystusa z Kaplicy Baryczków z Archikatedry Warszawskiej wykonany w skali 1:2 w drewnie lipowym oraz model rzeźby Madonna na Masce Lunarnej ze zbiorów Muzeum Archidiecezji Warszawskiej wykonany w skali 1:4 metodą druku trójwymiarowego w technice PolyJet. (2234 znaki ze spacjami)

Prowadzący spotkanie: Eryk Bunsch

Dyplomowany konserwator dzieł sztuki (Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie). Od 2000 zatrudniony w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, początkowo w Dziale Konserwacji, a od 2011 w Dziale Dokumentacji i Cyfryzacji, od 2013 kierownik Pracowni Dokumentacji Trójwymiarowej. Od 2007 roku we współpracy z Wydziałem Mechatroniki Politechniki Warszawskiej rozwija techniki precyzyjnej dokumentacji trójwymiarowej w oparciu o skanowanie z oświetleniem strukturalnym.

Od 2011 ekspert Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów i od 2012 Narodowego Instytutu Audiowizualnego w zakresie cyfrowych technik dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego. W latach 2001-2010 prowadził zajęcia kierunkowe z konserwacji zabytków archeologicznych w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Autor i współautor wielu opracowań z zakresu konserwacji dzieł sztuki, precyzyjnej dokumentacji trójwymiarowej i archeologii.
Od 2012 do 2018 członek komitetu sterującego akcji COST TD 1201 „Colour and Space in Cultural Heritage”, a obecnie projektu „CHANGE Cultural Heritage Analysis for New Generations” Horizon 2020 grant No.81378.

  • 20 września 2022 16:30 - 18:00
  • 16:30 - 18:00
Facebook
YouTube