Godziny otwarcia: wt-pt: 12.00-18.00 | sob-nd: 12.00-16.00 | pon: nieczynne

Pieśń nad Pieśniami

Cykl wykładów „Varsovia. Ars et historia”

kultura – sztuka – historia – religia – Warszawa

Pieśń nad Pieśniami

Zapraszamy na wykład prof. Strzałkowskiej, biblistki, poświęcony księdze Starego Testamentu „Pieśni nad Pieśniami”. Profesor przybliży nam, jak ten krótki testy był odczytywany przez wieki i dlaczego został włączony do kanonu Ksiąg Świętych mimo, że ani razy nie użyto w nim Imienia Bożego.

A jak odczytali testy o miłości oblubieńczej współcześni artyści z Polski i Ukrainy można zobaczyć na wystawie „Pieśń nad Pieśniami”. Uczestników wykładu zachęcamy do wcześniejszego przyjścia na wykład aby zapoznać się z pracami na wystawie ikon.

Pieśń nad Pieśniami była traktowana jako święta alegoria miłości między Bogiem a Jego ludem: najpierw ludem pierwszego wybrania, potem Kościołem.

Tekst księgi stanowi jakby zapis dialogu miłości między Oblubieńcem i Oblubienicą. Zapis niezwykle zmysłowy i liryczny. Nieobojętny i bardzo głęboki.

Pieśń nad pieśniami przedstawia piękne obrazy, a na jej kartach znaleźć można bogactwo kolorystyki Bliskiego Wschodu z jego zmysłowością i ekspresyjnością: życia wiejskiego, pół, zwierząt (gazele i łanie, gołębie i lisy, owce i kozy), darów natury (wino i winnica; cedry i cyprysy; figi i granaty), obrazy życia pasterskiego i ogrodniczego, gdzie rodzi się miłość Oblubieńców.

Rabini umieścili ją w wykazie świętych ksiąg, bo jak mówili: cała mówi ona o Bogu i świętości, choć w tekście bezpośrednio te wątki się nie pojawiają. Starożytni twierdzili, że skoro w księdze nie ma imienia Bożego i nie mówi ona o Bogu, to w jakimś sensie sugeruje, że może wszystko jest z niej z Boga… Jeśli nie pojawia się modlitwa, to znaczy że cała ma być modlitwą. Jeśli mówi o ludzkiej miłości, to że ta miłość ma być z Boga. A nade wszystko, że ta miłość opisana na sposób ludzki może być obrazem, sugestią, sposobem mówienia o nieskończonej miłości Bożej. O miłości Boga do swojego ludu. O miłości Boga do Ziemi Obiecanej.

8 marca 2022, g. 17:30 (Dzień Kobiet 🙂

Wykładowca: dr hab. Barbara Strzałkowska, prof. UKSW

Kierownik Katedry Egzegezy Starego Testamentu na Wydziale Teologicznym UKSW; wieloletni wykładowca i popularyzator Pisma Świętego w różnych miejscach w Polsce; w latach 2008-2013 sekretarz Stowarzyszenia Biblistów Polskich; autorka i redaktor naukowy książek biblijnych oraz artykułów naukowych; ceniony przewodnik pielgrzymek po Ziemi Świętej i krajach biblijnych.

ZDJĘCIE: Albina Yaloza, Oblubienica, 2021 r.

Wtorki na Dziekanii

  • Bilet: 15 zł do nabycia w kasie muzeum – w cenie biletu wejście na wystawę „Pieśń nad Pieśniami”
  • Początek: 17:30
  • Spotkania odbywają się w sali na parterze budynku muzeum – ul. Dziekania 1, Warszawa, Stare Miasto

Wszystkich uczestników spotkań edukacyjnych obowiązuje:

  • zakrywanie nos i ust (maska)
  • dezynfekcja rąk
  • zachowanie odległości i siadanie tylko na wyznaczonych krzesłach
  • wpisywanie się na listę obecności i podanie danych kontaktowych ma wypadek zakażenia wirusem COVID 19

 

  • 8 marca 2022 17:30 - 18:30
  • 17:30 - 18:30
Facebook
YouTube