Godziny otwarcia: wt-pt: 12.00-18.00 | sob-nd: 12.00-16.00 | pon: nieczynne

Spotkanie autorskie z Tomaszem Jakubowskim autorem „Polonika w kolekcji grafiki w Państwowym Muzeum Historii Religii w Petersburgu”

Instytut Polonika oraz Muzeum Archidiecezji Warszawskiej serdecznie zapraszają na spotkanie poświęcone pierwszemu naukowemu opracowaniu poloników ze zbiorów graficznych znajdujących się w Muzeum Historii Religii w Petersburgu. Książka opublikowana została w ramach serii wydawniczej „Studia i materiały”. Wydarzenie z udziałem autora, Tomasza Jakubowskiego.

Data: wtorek 31.01.2023, godz. 17.30, wstęp wolny

Miejsce: Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, ul Dziekania 1, Warszawa

W spotkaniu wezmą udział:

  • Tomasz Jakubowski – historyk sztuki, autor publikacji
  • Dr Karol Guttmejer – historyk sztuki

To pierwsze naukowe opracowanie poloników ze zbiorów graficznych powstało na podstawie przeprowadzonej na miejscu kwerendy dającej możliwość obejrzenia każdej pozycji w oryginale. – zaznacza Tomasz Jakubowski, autor publikacji. Prace badawcze trwały od 2019 roku i przyniosły zaskakujące efekty. Udało się je zakończyć przed eskalacją działań wojennych Rosji przeciwko Ukrainie, jaka nastąpiła 24 lutego 2022 r.

Historykowi udało się dotrzeć do materiałów dotąd niepublikowanych. Wśród cennych obiektów prezentowanych w książce znalazły się m.in. listy królewskie sygnowane przez królową Bonę, czy króla Władysława IV, a także wiele interesujących materiałów związanych z klasztorem franciszkanów w Pińsku. – Uwagę zwracają nazwiska pojawiające się na kartach rycin i dyplomów, przybliżające losy wielu wybitnych, aczkolwiek mało znanych postaci jak chociażby ks. Witold Czeczott (1856-1929), wielki patriota, profesor Seminarium Duchownego w Petersburgu, korespondujący m.in. z Elizą Orzeszkową, ale też dobry pianista, uczeń Franciszka Liszta. Ciekawą grupę stanowią opisy oleodruków, dotychczas nie ujmowane w literaturze tematu na tak dużą skalę, dające bogaty przekrojowy wgląd w ikonografię tego rodzaju produkcji graficznej. Dla samego autora praca nad publikacją była niezwykle ciekawym procesem badawczym. Analiza zbiorów pozwoliła nie tylko uzupełnić dotychczasowe białe plamy w zakresie prowadzonych badań, ale i stała się asumptem do dalszych prac naukowych.

Wiele obiektów uzupełnia dotychczasową wiedzę o ikonografii danej postaci, wydarzenia czy miejsca. Niektóre obiekty stawiają pytania skłaniające do dalszych badań, jak grupa rycin z pieczątkami T. Lipińskiego, prowokują pytania kim był kolekcjoner i w jakim celu gromadził ryciny z ułożonymi alfabetycznie widokami miejscowości, oraz gdzie może znajdować się pozostała część tej kolekcji. – dodaje Tomasz Jakubowski.

Polonika w kolekcji grafiki w Państwowym Muzeum Historii Religii w Petersburgu to zbiór ponad 400 wyselekcjonowanych z kolekcji grafiki pozycji podzielonych na 13 rozdziałów. Pierwsza grupa dzieli zbiory według ich rodzaju obejmując listy, drzeworyty, oleodruki, pocztówki, fotografie i osobno ze względu na charakterystyczny sposób montażu zbiór T. Lipińskiego. Dalsze części to podział ikonograficzny, charakterystyczny dla katalogów graficznych, w których kolejność zostaje podyktowana tematem przedstawienia w tym wypadku są to m. in. wizerunki Matki Boskiej, wizerunki Chrystusa, wizerunki świętych, błogosławionych oraz portrety osób duchownych i świeckich, miejsca i wydarzenia historyczne, ryciny z wydawnictw, tek i albumów, karykatury oraz varia gdzie zgrupowano obiekty, których ze względu na temat nie można było przypisać do wcześniejszych rozdziałów. Niestety rosyjska inwazja na Ukrainę spowodowała wstrzymanie dalszych prac badawczych, obejmujących pozostałe kolekcje petersburskiego muzeum.

Współorganizatorem wydarzenia jest Muzeum Archidiecezji Warszawskiej.

Książka do kupienia w księgarni Muzealnej.

O autorze

Tomasz Jakubowski – historyk sztuki, absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w latach 2003-2011 pracownik Zakładu Zbiorów Ikonograficznych Biblioteki Narodowej, od 2011 kurator zbiorów grafiki w Zamku Królewskim w Warszawie. Miłośnik i popularyzator grafiki XVII-XIX wieku, kurator wystaw, autor licznych artykułów i publikacji w tym: Wilno w grafice (2011), Portrety artystów w grafice. Ryciny z kolekcji Adama Broża (2015); Grafika. Portrety. Katalog zbiorów. Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, Fundacja Zbiorów im. Ciechanowieckich (2017), Polonia, Lithuania et Ucraina. Mapy z kolekcji dr. Tomasza Niewodniczańskiego (2022).

**************************************************

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika” jest wyspecjalizowaną państwową instytucją kultury powołaną w 2017 r. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego. Instytut prowadzi projekty o charakterze konserwatorskim, naukowo-badawczym, edukacyjnym i popularyzatorskim. Dzięki nim zachowywane są materialne świadectwa naszych dziejów i przywracana jest pamięć o ważnych dla współczesnych Polaków osobach oraz istotnych faktach historycznych.

Kontakt dla mediów:

Lukrecja Jaszewska

Rzecznik prasowy

tel.: +48 797 141 381

e-mail: ljaszewska@polonika.pl

  • 31 stycznia 2023 17:30 - 18:30
  • 17:30 - 18:30
Facebook
YouTube