Godziny otwarcia: wt-pt: 12.00-18.00 | sob-nd: 12.00-16.00 | pon: nieczynne

Witraże Adama Stalony-Dobrzańskiego w cerkwi Gródku

16. wykład w ramach cyklu DE VITA OPERIS, czyli O ŻYCIU DZIEŁA

Wykładowca: Anna Siemieniec (UW)

Temat: Witraże Adama Stalony-Dobrzańskiego w cerkwi w Gródku

Adam Stalony-Dobrzański (1904-1985) to jeden z czołowych polskich witrażystów 2 poł. XX wieku. Jest autorem około 350 kompozycji witrażowych do 27 świątyń chrześcijańskich na terenie całej Polski. Jako artysta prawosławny z Krakowa, we współpracy z Jerzym Nowosielskim przyczynił się do odnowienia polskiej sztuki cerkiewnej oraz renesansu bizantyńsko-ruskiej ikonografii. Odkrywając wschodniochrześcijańską tradycję ikony połączył ją z zachodnioeuropejskim dziedzictwem sztuki witrażu – wprowadzając przeszklenia okienne do wnętrz cerkwi – po raz pierwszy w kręgu sztuki prawosławnej tak bezpośrednio nawiązujące do wschodniej tradycji ikonograficznej.

W latach 1953-1969 na zlecenie ks. Włodzimierza Doroszkiewicza zrealizował zespół witraży dla cerkwi prawosławnej pw. Narodzenia NMP w Gródku na Podlasiu. W materii szkła i ołowiu ukazał wizerunek Matki Bożej Włodzimierskiej, Siły Niebieskie Arche i Dynamis czy też Sobór Siedemdziesięciu Apostołów. Witraże te, wpisując się w program ikonograficzny wystroju cerkwi, rozszerzają i ubogacają tradycję sztuki prawosławnej. Przekazują jednocześnie doświadczenie zetknięcia się misterium światła sztuki sakralnej chrześcijańskiego Zachodu i Wschodu – spotkania jasności przenikającej witraże gotyckich katedr z tajemnicą światła ikony.

Mgr Anna Siemieniec – historyk sztuki, od 2015 roku doktorantka na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego uczestnicząca w seminarium doktoranckim Komisji Speculum Byzantinum. Rozprawę doktorską na temat twórczości witrażowej Adma Stalony-Dobrzańskiego pisze pod opieką naukową ks. bp. prof. Michała Janochy. Należy do Stowarzyszenia Miłośników Witraży Ars Vitrea Polona.

Ilustracja: Matka Boża Włodzimierska, witraż, Adam Stalony-Dobrzański, fot. Piotr Kłosek

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

  • Wykład odbywa się w MAW na ul. Dziekania 1, w Warszawie.
  • Godzina 17:30
  • Koszt: 18 zł/ 1 wykład
  • 11 kwietnia 2018 17:30 - 19:00
  • 17:30 - 19:00
Facebook
YouTube