Godziny otwarcia: wt-pt: 12.00-18.00 | sob-nd: 12.00-16.00 | pon: nieczynne

„LUX IN TENEBRIS LUCET”

„LUX IN TENEBRIS LUCET”

Męczeństwo biskupa Władysława Gorala

Wystawa w 20 rocznicę beatyfikacji w gronie 108 Męczenników lat II wojny światowej

80 rocznica aresztowania bł. Bp Władysława Gorala, więźnia KL Sachsenhausen

Napaść Niemiec na Polskę w 1939 roku była jednym z etapów realizacji planu Hitlera polegającego na uzyskaniu tzw. „przestrzeni życiowej” oraz naprawienia „krzywd traktatu wersalskiego”. Od września 1939 r. do wiosny 1940 trwała Akcja „Inteligencja”, która miała na celu zlikwidowanie w bezpośredniej eksterminacji lub deportacji do obozów koncentracyjnych tych wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób mogliby zagrozić realizacji planów okupanta wobec Polski. W gronie „niebezpiecznych” dla III Rzeszy znalazł się biskup pomocniczy lubelski Władysław Goral, więzień KL Sachsenhausen, męczennik, błogosławiony Kościoła katolickiego w gronie 108 Męczenników lat II wojny światowej. Jego heroizm długoletniego cierpienia samotności w areszcie obozowym KL Sachsenhausen podkreślił Ojciec św. Jan Paweł II podczas beatyfikacji w dniu 13.06.1999 r. w Warszawie, podczas homilii na Placu Zwycięstwa:

„Dziś właśnie świętujemy to zwycięstwo, świętujemy zwycięstwo tych, którzy w naszym stuleciu oddali życie dla Chrystusa, oddali życie doczesne, aby posiąść je na wieki w Jego chwale. (…) . Pośród nich jest arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski, pasterz diecezji płockiej, zamęczony w Działdowie; jest biskup Władysław Goral z Lublina torturowany ze szczególną nienawiścią tylko dlatego, że był biskupem katolickim.”

Bp Goral, to cichy męczennik sprawy Ojczyzny i Kościoła. Wielki jałmużnik, opiekun ubogich, profesor seminarium Duchownego w Lublinie, wspierający wraz z biskupem ordynariuszem Marianem Leonem Fulmanem rozwój Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gorący patriota współorganizator początków struktur konspiracji i oporu na terenie Lublina do chwili aresztowania w dniu 17.11.1939 r. Zaangażowany w wiele dzieł dobroczynnych, był od 1939 r. prezesem Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności, wspierał rozwój muzyki kościelnej, budował relacje przyjaźni i współpracy z lubelskimi Żydami, którzy bardzo cenili Jego osobę.

Jego postać, życie i samotne męczeństwo w zupełnej izolacji Zellenabau KL Sachsenhausen (4.12.1939-wiosna 1945) wpisują się w jubileusz 100-lecia zmartwychwstania Ojczyzny.

  • Kurator wystawy: Barbara Oratowska
  • Organizatorzy: Fundacja „Cultura Memoriae”; Muzeum Archidiecezji Warszawskiej
  • Współorganizatorzy: Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” Oddział Muzeum Lubelskiego
  • 25 października 2019 - 24 listopada 2019
Facebook
YouTube