Godziny otwarcia: wt-pt: 12.00-18.00 | sob-nd: 12.00-16.00 | pon: nieczynne

Pisanie Ikon

PISANIE IKON – ta wystawa jest okazją do spojrzenia na ikonę, jako dzieło sztuki, pracę konserwatora, która łączy ogromną wiedzę i kunszt oraz na ikonę, jako obraz służący kontemplacji, modlitwie, wizerunek, który angażuje nasze zmysły, wrażliwość i rozwija duchowość.

Na wystawę zapraszają Muzeum Archidiecezji Warszawskiej wraz z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie i Narodowym Centrum Kultury.

Prezentowane na wystawie Ikony powstały w Pracowni Technologii i Kopii Ikony na warszawskiej ASP, którą od początku tj. od 2012/2013 r. kieruje Prof. Danuta Stępień. Warto podkreślić, że jest to jedyna tego typu pracowania, biorąc pod uwagę wszystkie uczelnie wyższe w Polsce. W trakcie studiów realizowany jest autorski program Pani Profesor, który daje możliwość poznania przez studentów różnorodnych technik i technologii pisania ikon, warsztatu pozłotniczego oraz technik zdobniczych. Studenci wykonują kopię wybranej ikony ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, z którym Pracownia od początku współpracuje. Zadaniem studentów jest wykonanie kopi danej ikony. Wierność nie ogranicza się tylko do widocznego wzoru, ale obejmuje całość pracy tj. podobrazie, szpongi, kowczeg, pole, łuzga, farby (pigment i spoiwo) oraz zdobienia. Wyboru ikony dokonują sami adepci Akademii. Wymagana jest jednak akceptacja nauczyciela.

Na wystawie prezentujemy ok 30 ikon powstałych w czasie 5 lat pracy studentów uczęszczających na zajęcia do Pracowni Technologii i Kopii Ikony, w tym ikony namalowane przez studentów z zagranicy, również w ramach współpracy ASP z NCK i UNESCO. Wystawa obejmuje prace kursowe V roku studiów oraz aneksy i prace dyplomowe. Poza ukończonymi pracami pokazywane są próbniki, fragmenty dekoracji i tablice edukacyjne oraz warsztat ikonopisa. W gablotach prezentowane są materiały i narzędzia pracy ikonopisa, w tym minerały z których pozyskiwane są pigmenty do własnoręcznego preparowania farb, woski do enkaustyki, żywice do imitacji laki, pędzelki, punce, narzędzia repuserskie.

Wystawie towarzyszy katalog, gdzie w słowie wstępu ks. bp Michał Janocha napisał „Z punktu widzenia historyczno-artystycznego kopia jest niejako przedłużeniem, przypomnieniem, uobecnieniem oryginału. Warto zdać sobie sprawę, że pojęcie kopii, funkcjonujące
w konserwatorstwie i w historii sztuki, w teologii ikony praktycznie nie istnieje”.

Swoistym finisażem będą pokazy warsztatów ikonopisów zaplanowane na Noc Muzeów (18 maja, sobota), a prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie:

  1. Pisanie Ikon oraz barwna dekoracja na pozłocie
  2. Technika pozłoty
  3. Technika enkaustyki
  4. Techniki repusu

Kurator wystawy: prof. Danuta Stępień

Patronat medialny nad wystawą objęli: Gość Niedzielny, Niedziela, Radio Plus Warszawa oraz Stacja7.

  • 3 kwietnia 2019 - 16 czerwca 2019
Facebook
YouTube