Godziny otwarcia: wt-pt: 12.00-18.00 | sob-nd: 12.00-16.00 | pon: nieczynne

Szukam o Panie Twojego Oblicza (Ps. 27) Ikona a dialog polsko–ukraiński

Wystawa przedłużona do 26 lutego 2017 r.

Od 3 grudnia 2016 r. można oglądać wystawę czasową, na której prezentowane są prace polskich i ukraińskich artystów.

Wystawa prezentuje dorobek plenerów ikonograficznych na których od ośmiu lat spotykają się środowiska polskich i ukraińskich malarzy ikon, i dzięki którym wytworzyła się sieć kontaktów i wymiany doświadczeń pomiędzy twórcami sztuki sakralnej. Każdy z plenerów (Nowica, Zamłynie, Kijów) ma trochę inny charakter i odbywa się w innym, znaczącym dla relacji polsko – ukraińskich miejscu.

Od 2008 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Nowicy wraz z Bractwem Młodzieży Grekokatolickiej Sarepta i Katedrą Sztuki Sakralnej Lwowskiej ASP organizuje w Nowicy w Beskidzie Niskim plenery dla malarzy ikon. Przygotowując pierwszy plener dla malarzy ikon z Polski, Ukrainy, Słowacji, jego organizatorzy chcieli zwrócić uwagę na wspólne źródła inspiracji twórców podejmujących u progu XXI w. tematykę sakralną. Był to swoisty eksperyment polegający na stworzeniu przestrzeni umożliwiającej spotkanie twórców wywodzących się z różnych konfesji, których łączy fascynacja ikoną. Każdego roku praca uczestników ogniskuje się  wokół jednego z wielkich tematów tradycji ikonowej zaczynając od Ikon Chrystusa i Bogurodzicy, przez Proroków, Apostołów i Świętych aż do tegorocznej pracy nad ikonami czerpiącymi inspirację z Księgi Apokalipsy św. Jana. Z biegiem lat nowickie plenery przyjęły formę, która stanowi o ich wyjątkowym charakterze, a krąg osób zaangażowanych w ich realizację poszerzył się o historyków i krytyków sztuki, konserwatorów i architektów z Polski i Ukrainy.

Wypracowany w Nowicy model wspólnej pracy twórczej artystów pochodzących z różnych krajów został zaadaptowany w Zamłyniu na Ukrainie, gdzie plenery organizowane są w od 2011 r. we współpracy Konsulatu Generalnego RP w Łucku i Wołyńskiego Oddziału Narodowego Związku Artystów Ukrainy. Plenery odbywają się w Centrum Integracji Zamłynia – ośrodku Caritas rzymskokatolickiej diecezji wołyńskiej. Tematyka plenerów na Wołyniu nie abstrahuje od wielowiekowej, niekiedy dramatycznej polsko – ukraińskiej historii tych ziem, stara się odnajdywać w tej historii momenty dobra i piękna, źródła siły i inspiracji dla przyszłości. W organizację zarówno plenerów w Nowicy, jak i plenerów w Zamłyniu zaangażowana jest również Katedra Ukrainistyki UW.

W listopadzie 2014 r. w pierwszą rocznicę wybuchu protestów na Majdanie, odbył się pierwszy plener w Kijowie, którego ideą było, by powstałe ikony przekazać polskim i ukraińskim szpitalom, które zaangażowały się w ratowanie rannych z Majdanu. Plener odbywał się w Monastyrze Michaijłowskim – miejscu bardzo silnie zaangażowanym w wydarzenia Rewolucji Godności na Ukrainie, i miał mocne odniesienie do współczesnych wydarzeń i doświadczeń które są jej udziałem. Formuła tego pleneru, organizowanego przez kijowską fundację Eleos, również wywodzi się bezpośrednio z doświadczenia plenerów w Nowicy i Zamłyniu. Plener kijowski odbywa się pod patronatem Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego.

Prace prezentowane na wystawie w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, pokazują różnorodność interpretacji twórców wywodzących się wielu szkół i pracowni ikonograficznych, obok prac „tradycyjnych” eksponujemy prace autorskie, które przemawiają poprzez współczesny język sztuki.

Facebook
YouTube