Godziny otwarcia: wt-pt: 12.00-18.00 | sob-nd: 12.00-16.00 | pon: nieczynne

Rzemiosło artystyczne w muzeach i zbiorach kościelnych

W poniedziałek 14 listopada odbędzie się w MUZEUM ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Rzemiosło artystyczne w muzeach i zbiorach kościelnych”. 

Celem konferencji jest pobudzenie zainteresowania badaczy sztuką zdobniczą w zbiorach kościelnych w Polsce i za granicą oraz zaprezentowanie najnowszych wyników badań jej poświęconych.

PROGRAM KONFERENCJI

9:00Otwarcie konferencji: dr Piotr Kopszak, dyrektor Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, dr hab. Agnieszka Bender, prof. KUL; ks. bp prof. Michał Janocha, UW

PANEL I  ZŁOTNICTWO

9:20 10 December 1696, an absente corpore funeral: the ephemeral apparatus set up in the church of San Stanislao dei Polacchi in memory of the death of Jan III Sobieski dr Francesca Ceci,
Musei Capitolini, Rzym
9:35 Zespół średniowiecznych paramentów i insygniów z grobów biskupich w katedrze wrocławskiej w kolekcji Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. UWr,
dr Jacek Witkowski, Uniwersytet Wrocławski
9:50 Dwa średniowieczne krzyże relikwiarzowe z kościoła św. Jakuba w Toruniu w Muzeum Diecezjalnym w Toruniu w świetle najnowszych badań dr hab. Juliusz Raczkowski, prof. UMK;
dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
10:05 Retoryka klejnotu z Dzieciątkiem Jezus w otoczeniu emblematów Arma Christi w zbiorach skarbca Muzeum Sztuki Wotywnej Jasnej Góry w Częstochowie dr hab. Ewa Letkiewicz, prof. UMCS,
Uniwersytet Marii Skłodowskiej Curie, Lublinie
10:20 Nieznany osiemnastowieczny krzyż pektoralny prowincjała polskich duchaków Mateusz Zimny,
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków
Dyskusja 10:35 – 10:50 | Przerwa do godziny 11:05
11:05 Dekoracja monstrancji promienistej z fundacji Aleksandra Kakowskiego z ok. 1926 r. jako nośnik treści patriotycznych w niepodległej Polsce dr Edgar Sukiennik, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, Warszawa
11:20 Złotnictwo kościelne w zbiorach Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu – wybrane problemy kolekcji, konserwacji i ekspozycji Michał Błaszczyński,
Muzeum Sztuk Użytkowych, Poznań
11:35 Srebrne aplikacje złotników toruńskich w zbiorach kościelnych i muzealnych Paulina Piotrowska-Górzkowska,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
11:50 Barokowe przedmioty liturgiczne z plakietami emaliowanymi w polskich muzeach i zbiorach kościelnych dr Katarzyna Bogacka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
11:55 Srebra z kościoła św. Anny w Lubawie w świetle dokumentów archiwalnych dr Katarzyna Krupska-Łyczak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń; dr Bartłomiej Łyczak, Uniwersytet Gdański
12:00 O konieczności prowadzenia prac inwentaryzatorskich w kościołach – nieznany zbiór złotnictwa z kościoła pw. Ducha Św. w Toruniu – wstępne rezultaty badań Wiktor Binnebesel, Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych UMK w Toruniu; Maria Kamińska-Binnebesel
12:05 Kilka uwag na temat kielicha daru Kazimierza Wielkiego dla opactwa kanoników regularnych w Trzemesznie Marcin Radwan, Kraków
Dyskusja 12:10 – 12:25 | Przerwa do godziny 13:05

PANEL II  TKANINA

13:05 Ornat i kapa z daru Mikołaja „Sierotki” Radziwiłła dla fundowanego przez wojewodę kościoła parafialnego w Mirze (dawne województwo nowogródzkie), obecnie w Muzeum Diecezjalnym w Drohiczynie dr hab. Irena Rolska, prof. KUL,
Katolicki Uniwersytet Lubelski
13:20 Mała bursa i wielka historia Monika Janisz, Muzeum Narodowe
w Warszawie;
Karolina Zalewska
13:35 Paramenty liturgiczne ze strojów monarszych w zbiorach Muzeum Archidiecezji Warszawskiej dr Ewa Korpysz, Muzeum Archidiecezji Warszawskiej
13:50 Garnitur paramentów liturgicznych z herbem Jelita fundacji hetmana Jana Zamoyskiego (1542-1605) znajdujący się w Muzeum Sakralnym Katedry Zamojskiej Ewa Pieczykolan, Muzeum Narodowe w Lublinie
14:05 Losy tapiserii katedry wileńskiej w świetle tragicznych wydarzeń w 1931 roku dr Piotr Chabiera, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Warszawa
14:20 XVII-wieczny ornat z podkrakowskich Bielan – potencjalne perspektywy badawcze Michał Siebel, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków
14:25 Inwentaryzacja szat liturgicznych ze skarbca toruńskiej katedry Katarzyna Bucław, Muzeum Diecezjalne w Toruniu
Dyskusja  14:30 – 14:45 | Przerwa do godziny 15:00

PANEL III  VARIA

15:00 Zbiory rzemiosła artystycznego klasztoru Dominikanów w Gdańsku dr Anna Frąckowska, Muzeum Gdańska
15:15 Zegary szwarcwaldzkie z kolekcji Olgi Majewskiej w zbiorach Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie ks. dr Piotr Pasek, Muzeum Diecezjalne w Tarnowie
15:30 „Ciekawyś może przechodniu zakrystyją obejrzeć” – zapomniane skarby świątyni radziwiłłowskiej w Nieborowie dr Karolina Stanilewicz,
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
15:45 Źródła pochodzenia zabytków rzemiosła artystycznego w kolekcji Muzeum Diecezjalnego
w Sandomierzu
dr Urszula Stępień,
Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu
16:00 Bogactwo rzemiosła artystycznego w Zbiorach Sztuki Wotywnej Jasnej Góry O. Jan Stanisław Rudziński OSPPE,
Zbiory Sztuki Wotywnej na Jasnej Górze
16:15 Dary królowej Bony i Zygmunta Starego dla kościołów w Bari dr hab. Agnieszka Bender, Katolicki Uniwersytet Lubelski
16:30 Fajanse polskie w zbiorach Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu prof. Wojciech Kowalski, Uniwersytet Śląski, Katowice
16:45 Dary włoskiego rzemiosła dla św. Jana Pawła II w zbiorach Muzeum Archidiecezjalnego w Krakowie ks. prof. Andrzej Witko,
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków

KOMITET NAUKOWY:

  • prof. Juliusz Chrościcki, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
  • ks. bp prof. Michał Janocha, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
  • prof. Jadwiga Kuczyńska, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin
  • ks. prof. Piotr Maniurka, Uniwersytet Opolski, Opole
  • prof. Andrzej K. Olszewski, Uniwersytety Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
  • prof. Domenica Pasculli, Uniwersytet Aldo Moro, Bari
  • prof. Jan Wiktor Sienkiewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
  • ks. prof. Andrzej Witko, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków

ORGANIZATORZY:

dr hab. Agnieszka Bender, prof. KUL, dyrektor Muzeum KUL
dr Piotr Kopszak, dyrektor Muzeum Archidiecezji Warszawskiej
dr Ewa Korpysz, kurator zbiorów Muzeum Archidiecezji Warszawskiej
dr  Artur Hamryszczak, redaktor naczelny czasopisma „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”
ks. Andrzej Rusak, Przewodniczący Stowarzyszenia Muzeów i Skarbców Kościelnych „Ars Sacra”

Sekretarze konferencji:
mgr Ewa Pieczykolan
dr Piotr Chabiera

2022.11.14 Program konferencji, A4

  • 14 listopada 2022
  • 00:00 - 00:00
Facebook
YouTube