Godziny otwarcia: wt-pt: 12.00-18.00 | sob-nd: 12.00-16.00 | pon: nieczynne

Kwiecień - Czerwiec 2013

MUZEUM

Trwają prace murarskie,  rozpoczęte wcześniej, adaptujące budynek do potrzeb wystawienniczych, przebijane są nowe otwory w ścianach, aby udrożnić projektowane ciągi komunikacyjne i przygotować elementy małej architektury przewidywane w projekcie muzealnym. Powstaje nowa instalacja elektryczna, która docelowo zostanie ukryta w ścianach, przygotowywane są nowe piony instalacyjne przewidujące pracę serwerowni w budynku i sieci zabezpieczenia elektronicznego ekspozycji. Rozpoczęło się wykonywanie instalacji sanitarnych w całym budynku, a na poddaszu, ruszył montaż ocieplenia poddasza, uwzględniający nowy, użytkowy i biurowy charakter strychu.

 Ekipy wykonują konstrukcję żelbetową szybu windowego. Winda w swoim zamierzeniu ma ułatwić poruszanie się po Muzeum osobom niepełnosprawnym i dostęp do ekspozycji dzięki specjalnie dla nich rekomendowanym trasom zwiedzania. Z kolei w piwnicach, rozpoczęło się układanie tynków. To właśnie piwnice, jako najbardziej efektowne i działające na wyobraźnię pomieszczenia Muzeum pomieszczą ekspozycję przez projektantów scenariusza roboczo nazwaną „Skarbcem”. Właściwe ułożone tynki na tym etapie prac w podziemiach, wykorzystanie naturalnych walorów architektonicznych i estetycznych kamiennych i ceglanych ścian pozwoli na sprawniejszą pracę zespołu projektowego Muzeum na etapie wykonawstwa ekspozycyjnego. Na poziomie piwnic, ze względu na silne zawilgocenia ścian, spowodowane brakiem izolacji poziomej i pionowej i wynikające z tego podsiąkanie kapilarne, wykonywane są, zgodnie z zaleceniami ekspertyzy mykologicznej, skucie wszystkich istniejących tynków ze ścian i sufitów piwnic i ułożenie tynków renowacyjnych.

Przed ułożeniem tynków renowacyjnych okazało się niezbędne odgrzybienie murów wewnątrz i na zewnątrz obiektu za pomocą środka biobójczego (pleśniobójczego) do tynków i murów GRZYBO –IZOL MUR. Zaistniała potrzeba naniesienia preparatu na powierzchnie trzykrotnie przez natrysk lub w miejscach trudno dostępnych za pomocą pędzla. Po pierwszym skuciu tynków będzie konieczna ocena stanu odsłoniętej powierzchni murów historycznych XVII wiecznych i gotyckich w części wschodniej piwnic. W Nadzorze Autorskim, przy udziale Stołecznego Konserwatora Zabytków będą podjęte decyzje co do możliwości eksponowania fragmentów murów od wewnątrz pomieszczeń.

W zakres przewidywanych robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną wchodzą

- roboty tynkarskie i okładziny ścian

w tym:

- wykonanie tynku cementowo-wapiennego

- wykonanie tynku renowacyjnego

- wykonanie okładzin z płyt gres w pom. technicznych i gospodarczych

- wykonanie okładzin z kamienia w pomieszczeniach sanitariatów
 

KATEDRA

Zaawansowane prace konserwatorskie: przy sarkofagu Wolskich: Mikołaja, biskupa wrocławskiego zm. 1550 r. i Stanisława, kasztelana sandomierskiego, starosty warszawskiego, marszałka nadwornego koronnego, zm. 1566r. Pierwotnie istniejący w Archikatedrze pomnik był dziełem znakomitego rzeźbiarza okresu Odrodzenia, Jana Michałowicza z Urzędowa. Po burzach dziejowych ocalała z niego tylko płyta, którą umieszczono na piaskowcowym cokole, wraz ze wkomponowanym napisem łacińskim, głoszącym, że „żona Stanisława, wdowa po rycerzu, mężowi i szwagrowi pomnik ten wzniosła”.

Trwają dalsze prace przy renowacji epitafiów i tablic kommemoracyjnych znajdujących się  we wnętrzu Katedry, a także renowacja obrazów na ścianach kruchty – m.in. kamiennej tablicy przedstawiającej Św. Jana Chrzciciela – z opisem historycznych losów Katedry Warszawskiej.

Na dobre rozpoczęły się prace przy wymianie instalacji elektrycznej, w zasadniczym budynku katedralnym. Nowoczesna instalacja elektryczna zastąpi wyeksploatowaną, nieefektywną i energochłonną działającą od czasu odbudowy świątyni. Za kilka miesięcy, kiedy prace wkroczą w zasadniczą fazę, realizacji przybliżymy na naszej stronie internetowej założenia realizacyjne i innowacyjne nowego projektu instalacji elektrycznej i oświetleniowej.

KRYPTY POD ARCHIKATEDRĄ

Oczyszczenie i  naprawiane ściany - dotyczy to ścian wykonanych z cegły, jednocześnie wykuwane są bruzdy pod instalacje elektryczne. W nowej wersji całość instalacji będzie ukryta przed zwiedzającymi, mimo, iż krypty znacząco zmienią swój charakter – przy zachowaniu funkcji pochówkowej i szacunku dla wielkich Polaków spoczywających w ich komorach, Katedra pragie zaprosić zwiedzających, do odwiedzin grobów panteonu, zmieniając całkowicie oświetlenie i przygotowują zupełnie nową trasę wycieczkową.

Na zewnątrz: Ustawienie rusztowań na elewacji frontowej zachodniej Katedry – fronton, prace konserwatorskie na elewacji renowacja cegły od strony zachodniej, czyszczenie i renowacja dekorów z piaskowca na elewacji, wykonanie dodatkowych warstw izolacyjnych dziedzińcu od Jezuitów, renowacja portalu wejściowego z piaskowca od strony Jezuickiej.

Muzeum Archidiecezji Warszawskiej 2016 © Treść serwisu prawnie chroniona
Facebook
YouTube