Wrota do …

Na ekspozycję zatytułowaną "Wrota miłosierdzia" składają się cztery cykle płaskorzeźb: „Wrota do przeszłości” (nawiązujący do Starego Testamentu), „Droga krzyżowa” (Nowy Testament – męka i zmartwychwstanie Jezusa), "Ave Maria", „Caritas” (artystyczna refleksja nad uczynkami miłosierdzia) oraz kilkanaście rzeźb wolnostojących. Można na niej zobaczyć znane prace, ale też takie, które dotąd nie

Continue reading