Boże, zbaw Polskę

Ornat kard. Kakowskiego uszyty z zakazanych przez zaborcę pasów kontuszowych, szabla ks. gen. Stanisława Brzóski z inskrypcją „Boże, zbaw Polskę” i XVIII-wieczny obrazek Matki Bożej, który przechowywała na zesłaniu matka abp. Szczęsnego Felińskiego, ze wzruszającą modlitwą do Panienki Jasnogórskiej… Ponad 100 przedmiotów kultu, paramentów liturgicznych, obrazów i listów znalazło się

Continue reading